Thứ 3, 20/10/2020 Trang chủ  >  Cơ chế, Chính sách  > Văn bản pháp lý khác

Ban hành Quy định tạm thời về các giải pháp kỹ thuật công nghệ đối với đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu (cống) trên đường ô tô

10/10/2013 12:47 GMT+7

Ban hành Quy định tạm thời về các giải pháp kỹ thuật công nghệ đối với đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu (cống) trên đường ô tô

Ngày 7/10, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã ký Quyết định số 3095/QĐ-BGTVT ban hành Quy định tạm thời về các giải pháp kỹ thuật công nghệ đối với đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu (cống) trên đường ô tô.

Theo đó, Quy định tạm thời đề cập các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ về thiết kế, thi công, bảo dưỡng và sửa chữa cho đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu (cống) trên đường ôtô nhằm đảm bảo sự êm thuận, an toàn cho công trình và các phương tiện lưu thông trên đoạn đường tiếp giáp từ đường đến cầu (cống) và ngược lại.

Quy định nêu rõ các yêu cầu thiết kế chung, cụ thể: Tính toán và kiểm soát lún nền đường và công trình; Yêu cầu kỹ thuật đối với đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu (cống) gồm: Yêu cầu về độ bằng phẳng theo phương dọc tim đường và xác định chiều dài đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu (cống); Yêu cầu thiết kế bản quá độ gồm các yêu cầu chung và kích thước, cấu tạo của bản quá độ.

Các giải pháp kỹ thuật công nghệ để đoạn đường chuyển tiếp giữa đường và cầu (cống) đảm bảo êm thuận gồm: Tăng chiều dài cầu hoặc khẩu độ cống để hạ thấp chiều cao đất đắp sau mố cầu, cạnh cống; Xử lý đất yếu dưới nền đắp trong phạm vi đoạn chuyển tiếp; Sử dụng các giải pháp kỹ thuật khác như: Sử dụng vật liệu nhẹ để đắp thân nền đường đầu cầu và sử dụng kết cấu đất có cốt và tường chắn đất có cốt.

Quy định các yêu cầu kỹ thuật về vật liệu và thi công đất đắp đối với đoạn đường chuyển tiếp giữa đường và cầu cống gồm: Yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu đất đắp; Yêu cầu về thi công; Yêu cầu kỹ thuật về thoát nước sau mố. Các giải pháp khắc phục hiện tượng lún đầu cầu, cống đang khai thác gồm: Giải pháp bò lún; Giải pháp bơm vữa và giải pháp thay thế./.