Thứ 3, 20/10/2020 Trang chủ  >  Cơ chế, Chính sách  > Văn bản pháp lý khác

Quy định về việc kiểm tra thiết bị vệ sinh tự hoại trên toa xe khách

18/12/2013 9:45 GMT+7

 Ngày 27 tháng 12 năm 2013 Bộ GTVT đã ký ban hành Thông Tư số 56 về việc Quy định về việc kiểm tra thiết bị vệ sinh tự hoại trên toa xe khách

Thông tu này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2014. Xem toàn văn TT 56/2013/TT-BGTVT tại đây