Thứ 3, 20/10/2020 Trang chủ  >  Cơ chế, Chính sách  > Văn bản pháp lý khác

Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT Ngày 29/04/2014

18/06/2014 8:16 GMT+7

 Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT Ngày 29/04/2014 về việc Phê duyệt Quy hoạch hệ thống các tram dừng, nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường Hồ Chí Minh

Xem toàn văn tại đây