Thứ 3, 10/12/2019 Trang chủ  > Đề tài cấp Nhà Nước

Các đề tài Cấp Nhà Nước

05/11/2009 12:40 GMT+7

Mã số Tên đề tài Năm hoàn thành Cấp ĐT Nội dung tóm tắt
DT022001 Nghiên cứu chiến lược đảm bảo an toàn giao thông trong sự nghiệp CNH-HĐH. 2007 TĐ NN
DT033005 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng chưa có đường ôtô đến các xã và cụm xã 2005 TĐ NN