Chủ nhật, 25/10/2020 Trang chủ  >  Nhiệm vụ trong năm  > Tham mưu

Viện trưởng

22/08/2014 17:16 GMT+7

Viện trưởng: Nguyễn Thanh Phong

Sinh ngày: 6/7/1960

Quê quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh

Trình độ: Tiến sỹ, Cử nhân chính trị

Phân công công tác:

Lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động của Viện về các lĩnh vực sau:

a) Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Giao thông vận tải, An toàn giao thông.

b) Công tác tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính - Quản trị, Hợp tác quốc tế.

c) Nghiên cứu khoa học.

d) Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển GTVT.

đ) Kiêm các chức danh: Chủ tịch hội đồng thi đua, khen thưởng; Chủ tịch hội đồng Khoa học - Công nghệ; Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.