Chủ nhật, 25/10/2020 Trang chủ  >  Nhiệm vụ trong năm  > Tham mưu

Phó Viện trưởng Lê Đỗ Mười

22/08/2014 17:18 GMT+7

Phó Viện trưởng: Lê Đỗ Mười

Sinh ngày: 23/2/1974

Quê quán: Tiền Hải, Thái Bình

Trình độ: Tiến sỹ, Cử nhân lý luận chính trị- Hành chính

Phân công công tác:

Lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoạt động của Viện về các lĩnh vực sau:

a) Ngành Đường bộ (bao gồm: chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách, các dự án, đề án phát triển, các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành); Giao thông đô thị; giao thông nông thôn.

b) Công tác An ninh quốc phòng; công tác đoàn thể (Công đoàn, đoàn Thanh niên).

c) Giúp Viện trưởng về công tác kế hoạch.

d) Là người phát ngôn của Viện trưởng.

đ) Phụ trách các đơn vị: Trung tâm Phát triển giao thông đô thị và nông thôn, Trung tâm Nghiên cứu phát triển giao thông vận tải, Phòng Chiến lược - Quy hoạch.

e) Kiêm các chức danh: Trưởng ban phòng, chống lụt, bão; Trưởng ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan.