Thứ 5, 12/12/2019 Trang chủ  >  Đào tạo  > Sau đại học

Thông báo Chương trình học bổng Phát triển Nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) 2015-2018

05/01/2015 14:10 GMT+7

 1. Thông tin về Chương trình học bổng JDS

Học bổng JDS dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam có năng lực để theo học chương trình thạc sĩ bằng tiếng Anh trong thời gian  02 năm tại các trường đại học của Nhật Bản cho các ngành học sau: Kinh tế, Chính sách công, Hành chính công, Quản trị kinh doanh, Giao thông vận tải, Quy hoạch và Phát triển đô thị, Năng lượng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học sinh học, Môi trường, Biến đổi khí hậu, Ngăn ngừa thảm họa, Hệ thống luật pháp... Chương trình đào tạo sẽ trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý hiện đại cho cán bộ để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. 

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng JDS được đăng tải tại trang web: http://jds-scholarship.org

2. Các tiêu chí tuyển chọn 

- Ứng viên có khả năng đóng góp cao cho đất nước sau khi tốt nghiệp;

- Ứng viên có năng lực và thành tích tốt trong học tập và công tác, bảo gồm cả trình độ tiếng Anh thể hiện qua điểm thi TOEFL ITP 500 (Ibt 61) hoặc IELTS 5.0 quốc tế.

3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc cho các cơ quan Nhà nước Việt Nam (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) và cư trú ở Việt Nam tại thời điểm nộp hồ sơ, có đủ sức khỏe đi học tại nước ngoài, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan nhà nước (trong đó tối thiểu 06 tháng làm việc toàn thời gian tại cơ quan hiện tại);

- Từ 24 đến 39 tuổi tính đến ngày 01/4/2016;

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài, chưa theo học chương trình thạc sĩ tại nước ngoài;

- Cam kết tiếp tục làm việc cho cơ quan nhà nước Việt Nam cử đi học sau khi kết thúc chương trình học tập tại Nhật Bản;

- Quân nhân tại ngũ hoặc người đang làm việc cho quân đội và những người đi học nước ngoài theo các chương trình học bổng khác không thuộc đối tượng đăng ký dự tuyển. 

--------------------------------------------------------------------------

 *** Thông tin chi tiết về học bổng theo dõi tại đây:

Tham khảo thông báo của Cục Đào tạo với Nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại trang web:
http://www.vied.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2791:thong-bao-chuong-trinh-hoc-bong-phat-trien-nguon-nhan-luc-cho-viet-nam-jds-nam-2015&catid=135:hoi-thao&Itemid=569&lang=vn

*** Lịch hội thảo, thông tin về khóa học có thể thay đổi theo từng năm.

Mọi thắc mắc xin liên hệ về phòng KHCN & HTQT.