Thứ 2, 27/1/2020 Trang chủ  >  Đào tạo  > Sau đại học

Thông báo Chương trình học bổng toàn phần ADB 2015-2016

17/04/2015 16:11 GMT+7

Thông báo Chương trình học bổng toàn phần ADB-Nhật Bản 2015-2016 dành cho tất cả sinh viên các nước đang phát triển.
Thông tin chi tiết tham khảo tại đây:
Link: http://www.youthop.com/scholarships/adb-japan-is-offering-full-scholarship-program-2015-16-for-students-of-developing-countries-2019
 
Featured