Thứ 2, 25/3/2019 Trang chủ  >  Đào tạo  > Bồi dưỡng nghiệp vụ
  • Website tổng cục đường bộ
  • cuc hang hai
  • Nhà xuất bản GTVT

Tìm ứng cử viên cho các Chương trình đào tạo ngắn hạn tại Đức năm 2014

07/08/2014 14:19 GMT+7

Đại sứ quán Đức Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh muốn gọi cho các ứng cử viên cho các chuyến đi nghiên cứu sau đây tại Đức năm 2014. Chi tiết xem thêm ở đây hoặc liên hệ với phòng KHCN và HTQT.