Thứ 2, 25/3/2019 Trang chủ  >  Đào tạo  > Bồi dưỡng nghiệp vụ
  • Website tổng cục đường bộ
  • cuc hang hai
  • Nhà xuất bản GTVT

Chương trình " Phương pháp nghiên cứu kinh doanh và phân tích dữ liệu" tại Ấn Độ

07/08/2014 14:35 GMT+7

Chương trình " Phương pháp nghiên cứu kinh doanh và phân tích dữ liệu" tại Ấn Độ năm 2014 sẽ hết hạn đăng ký vào ngày 29/08/2014.

Chi tiết chương trình xem ở đây hoặc liên hệ phòng KHCN và HTQT. Các ứng viên có thể down hồ sơ ở đây.