Thứ 6, 22/6/2018 Trang chủ  > Tin tức Bộ GTVT
  • Website tổng cục đường bộ
  • cuc hang hai
  • Nhà xuất bản GTVT

Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách 19 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GTVT

08/07/2013 11:50 GMT+7

 Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách 19 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GTVT

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 1054/QĐ-TTg ban hành danh sách 19 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GTVT.

Theo đó, có có 5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 8 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT; 6 đơn vị sự nghiệp công lập còn lại thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, 5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Viện Khoa học và Công nghệ GTVT; Học viện Hàng không Việt Nam; Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Trường Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Tám đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT: Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh; Ban Quản lý dự án Thăng Long; Ban Quản lý dự án An toàn giao thông; Ban Quản lý dự án 1; Ban Quản lý dự án 2; Ban Quản lý dự án 6; Ban Quản lý dự án 7; Ban Quản lý dự án 85.

Ba đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường Cao đẳng GTVT II; Trường Cao đẳng GTVT III; Trường Cao đẳng GTVT miền Trung.

Ba đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I; Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II; Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III.

Các tin khác