Thứ 2, 8/3/2021 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin tức Bộ GTVT

Bộ GTVT và Hội KHKT Cầu đường Việt Nam ký Chương trình phối hợp công tác năm 2016

24/06/2016 10:15 GMT+7

 Sáng 23/6, tại Hà Nội, Bộ GTVT và Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) Cầu đường Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan năm 2016. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Ngô Thịnh Đức - nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đã tới dự và ký kết Chương trình phối hợp.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Lễ ký kết Tạ buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao sự chủ động và tích cực phối hợp của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, thời gian qua Hội đã tham gia, hỗ trợ tích cực trong công tác xây dựng văn bản QPPL, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, đề tài KHCN; tuyên truyền, phổ biến tiến bộ KHCN; tham gia tư vấn, phản biện một số dựa án... góp phần tích cực vào sự phát triển của Ngành GTVT, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, những Hội thảo do Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam chủ trì tổ chức đều có ý nghĩa quan trọng, đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như qua tổng kết 5 năm hoạt động KHCN 2011 - 2015, kết quả vẫn chưa được đồng đều; hoạt động của Hội phần lớn trong trung lĩnh vực đường bộ, cần nghiên cứu mở rộng ra các lính vực khác. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Việt Nam Ngô Thịnh Đức ký Quy chế phối hợp giữa Bộ và Hội. Về nội dung chương trình phối hợp, PGS. TS Hoàng Hà - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nhệ cho biết, Bộ GTVT và Hội KHKT Cầu đường Việt Nam phối hợp tập trung vào 3 nội dung chính: phối họp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đề tài KHCN; phối hợp trong công tác đào tạo, thông tin tuyên truyền, phổ biến tiến bộ KHCN; Hội KHKT Cầu đường Việt Nam tham gia tư vấn, phản biện một số dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc và dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường cấp cao tại Việt Nam được xem xét phê duyệt dự án đầu tư hoặc thiết kế kỹ thuật trong năm 2016. Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường Việt Nam cam kết phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để cùng thực hiện đạt kết quả các nội dung của Chương trình phối hợp Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường Việt Nam cam kết phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để cùng thực hiện đạt kết quả các nội dung của Chương trình phối hợp nêu trrên. Đồng thời, Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường Việt Nam giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc của mình có trách nhiệm theo dõi tiến độ triển khai và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để Bộ GTVT kịp thời tháo gờ khó khăn, tạo diều kiện thuận lợi thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác năm 2016. Xuân Nguyên

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Lễ ký kết

Tạ buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao sự chủ động và tích cực phối hợp của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, thời gian qua Hội đã tham gia, hỗ trợ tích cực trong công tác xây dựng văn bản QPPL, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, đề tài KHCN; tuyên truyền, phổ biến tiến bộ KHCN; tham gia tư vấn, phản biện một số dự án... góp phần tích cực vào sự phát triển của Ngành GTVT, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, những Hội thảo do Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam chủ trì tổ chức đều có ý nghĩa quan trọng, đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như qua tổng kết 5 năm hoạt động KHCN 2011 - 2015, kết quả vẫn chưa được đồng đều; hoạt động của Hội phần lớn trong trung lĩnh vực đường bộ, cần nghiên cứu mở rộng ra các lĩnh vực khác.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Lễ ký kết Tạ buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao sự chủ động và tích cực phối hợp của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, thời gian qua Hội đã tham gia, hỗ trợ tích cực trong công tác xây dựng văn bản QPPL, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, đề tài KHCN; tuyên truyền, phổ biến tiến bộ KHCN; tham gia tư vấn, phản biện một số dựa án... góp phần tích cực vào sự phát triển của Ngành GTVT, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, những Hội thảo do Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam chủ trì tổ chức đều có ý nghĩa quan trọng, đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như qua tổng kết 5 năm hoạt động KHCN 2011 - 2015, kết quả vẫn chưa được đồng đều; hoạt động của Hội phần lớn trong trung lĩnh vực đường bộ, cần nghiên cứu mở rộng ra các lính vực khác. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Việt Nam Ngô Thịnh Đức ký Quy chế phối hợp giữa Bộ và Hội. Về nội dung chương trình phối hợp, PGS. TS Hoàng Hà - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nhệ cho biết, Bộ GTVT và Hội KHKT Cầu đường Việt Nam phối hợp tập trung vào 3 nội dung chính: phối họp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đề tài KHCN; phối hợp trong công tác đào tạo, thông tin tuyên truyền, phổ biến tiến bộ KHCN; Hội KHKT Cầu đường Việt Nam tham gia tư vấn, phản biện một số dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc và dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường cấp cao tại Việt Nam được xem xét phê duyệt dự án đầu tư hoặc thiết kế kỹ thuật trong năm 2016. Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường Việt Nam cam kết phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để cùng thực hiện đạt kết quả các nội dung của Chương trình phối hợp Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường Việt Nam cam kết phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để cùng thực hiện đạt kết quả các nội dung của Chương trình phối hợp nêu trrên. Đồng thời, Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường Việt Nam giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc của mình có trách nhiệm theo dõi tiến độ triển khai và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để Bộ GTVT kịp thời tháo gờ khó khăn, tạo diều kiện thuận lợi thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác năm 2016. Xuân Nguyên

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Chủ tịch Hội KHKT
cầu đường Việt Nam Ngô Thịnh Đức ký Quy chế phối hợp giữa Bộ và Hội.

Về nội dung chương trình phối hợp, PGS. TS Hoàng Hà - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nhệ cho biết, Bộ GTVT và Hội KHKT Cầu đường Việt Nam phối hợp tập trung vào 3 nội dung chính: phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đề tài KHCN; phối hợp trong công tác đào tạo, thông tin tuyên truyền, phổ biến tiến bộ KHCN; Hội KHKT Cầu đường Việt Nam tham gia tư vấn, phản biện một số dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc và dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường cấp cao tại Việt Nam được xem xét phê duyệt dự án đầu tư hoặc thiết kế kỹ thuật trong năm 2016.

Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường Việt Nam cam kết phối hợp và tạo điều kiện
thuận lợi để cùng thực hiện đạt kết quả các nội dung của Chương trình phối hợp

Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường Việt Nam cam kết phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để cùng thực hiện đạt kết quả các nội dung của Chương trình phối hợp nêu trrên. Đồng thời, Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường Việt Nam giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc của mình có trách nhiệm theo dõi tiến độ triển khai và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để Bộ GTVT kịp thời tháo gờ khó khăn, tạo diều kiện thuận lợi thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác năm 2016.

Xuân Nguyên