Thứ 3, 21/9/2021 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin tức Bộ GTVT

Tăng cường các giải pháp quản lý các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa theo hình thức XHH, tận thu sản phẩm

06/12/2016 8:55 GMT+7

Chiều 05/12, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp với Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam và các đơn vị liên quan về công tác thực hiện các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa theo hình thức xã hội hóa, tận thu sản phẩm.

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Trần Văn Thọ đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm. Theo đó, tính đến tháng 11/2016 có 66 dự án đã được chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư thực hiện trong đó có 18 dự án được chấp thuận chủ trương trước thời điểm Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ GTVT có hiệu lực; 48 dự án được chấp thuận chủ trương sau thời điểm Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT.

Tính đến thời điểm hiện nay có 01 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng; 40 dự án đã hoàn thành các thủ tục liên quan để triển khai thi công; 01 dự án đã hoàn thành thủ tục nhưng chưa triển khai thi công; 03 dự án chưa hoàn thành thủ tục liên quan để triển khai thi công; 22 dự án bị chấm dứt, thu hồi do đơn vị không chứng tỏ được năng lực hoàn thành dự án đã đăng ký.

Công tác kiểm ra, giám sát đối với các dự án nạo vét duy tu trên các tuyến luồng ĐTNĐ quốc gia, Cục ĐTNĐ giao các đơn vị kiểm tra, giám sát gồm đơn vị quản lý ĐTNĐ khu vực, đơn vị bảo trì ĐTNĐ và đơn vị tư vấn giám sát trực tiếp tại hiện trường nắm bắt tình hình luồng tuyến, có báo cáo kịp thời để chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, có báo cáo bằng văn bản gửi Cục ĐTNĐ và các cơ quan ban, ngành có liên quan theo quy định. Cục cũng tăng cường phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý nhà nước trên các tuyến ĐTNĐ quốc gia, công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án xã hội hóa… Cục cũng đề ra các giải pháp để nâng cao công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ đối với các Chi cục, cảng vụ, các đơn vị Tư vấn giám sát, các Nhà đầu tư…

Phó Cục trưởng Cục ĐTNĐ Trần Văn Thọ báo cáo tại cuộc họp

Nhằm quản lý nhà nước tuân thủ theo các quy định của pháp luật đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến ĐTNĐ quốc gia, Cục ĐTNĐ đề xuất, kiến nghị Bộ nghiên cứu sửa đổi một số điều trong Thông tư 69/2015/TT-BGTVT ngày 9/11/2015; có văn bản đề nghị các địa phương kết hợp với Cục sớm xây dựng quy chế phối hợp trong quá trình thực hiện dự án; nghiên cứu soạn thảo Nghị định quy định về nạo vét luồng ĐTNĐ, vùng nước cảng bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trong năm 2017.

Sau khi nghe đại diện các Vụ, Cục kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các dự án nạo vét, tận thu sản phẩm, kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao nỗ lực của Cục ĐTNĐ và các đơn vị có liên quan trong việc nạo vét tận thu sản phẩm, tạo luồng đảm bảo giao thông đường thủy nội địa. Tuy vậy, sau 4 năm thực hiện, Thứ trưởng cho biết qua công tác thanh tra, kiểm tra những dự án trên đã bộc lộ những tồn tại, bất cập cần xử lý. Tồn tại lớn nhất là hệ thống pháp lý thực hiện còn nhiều bất cập, là vấn đề nhạy cảm của xã hội, các vấn đề trên phạm vi luồng,  nguồn tài nguyên khoáng sản, vấn đề về môi trường, an ninh trật tự... đã tạo dư luận không tốt trong xã hội. 

Thứ trưởng yêu cầu Cục ĐTNĐ cần nghiên cứu sửa đổi Thông tư 69 theo hình thức rút ngọn với nội dung là những vấn đề bức xúc như: Cơ quan QLNN có thẩm quyền quản lý dự án, quy trình lựa chọn Nhà đầu tư, tổ chức triển khai quản lý, giám sát thực hiện dự án theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình... đưa vào quy định một cách bài bản.

Thứ trưởng đề nghị Cục cần xây dựng ngay dự thảo Nghị định về quản lý nạo vét luồng theo hình thức XHH trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Thông tư 69. Thứ trưởng cũng yêu cầu cần xây dựng ngay quy chế phối hợp, thực hiện các nội dung giữa địa phương và Cục ĐTNĐ, giao CỤc ĐTNĐ phối hợp với địa phương cùng thực hiện các nội dung này.

Trên cơ sở xếp hạng năng lực tư vấn, nhà đầu tư, Thứ trưởng giao Cục ĐTNĐ có văn bản đề nghị Bộ GTVT giao Cục ĐTNĐ sắp xếp lại, trên cơ sở bộ tiêu chí đã có đánh giá một số nhà thầu, tư vấn hoạt động trong lĩnh vực nạo vét tận thu.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục ĐTNĐ không tiếp tục cấp phép những vấn đề nạo vét tận thu khi chưa có những quy định bài bản. Đồng thời, không gia hạn, kéo dài hợp đồng nạo vét tận thu, chấm dứt theo thời gian ghi trên hợp đồng. Thứ trưởng đề nghị tăng cường quản lý,  nâng cao vai trò, trách nhiệm QLNN của Cục ĐTNĐ, cần có quyết định thành lập một tổ/nhóm là cơ quan quản lý, giám sát dự án.

Thứ trưởng khẳng định đây là những vấn đề cấp bách cần làm ngay, yêu cầu Cục ĐTNĐ đốc thúc các đơn vị, nhà đầu tư cùng thực hiện tốt để đảm bảo công tác thực hiện các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa theo hình thức xã hội hóa, tận thu sản phẩm đạt hiệu quả cao./.

KC