Thứ 3, 21/9/2021 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin tức Bộ GTVT

Quan tâm nhiều hơn đến khen thưởng người lao động trực tiếp có thành tích

24/03/2017 16:2 GMT+7

Sáng 23/3, tại trụ sở Bộ GTVT, Khối thi đua các Bộ ngành kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2016. Phó Chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Cùng dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa (Khối trưởng), Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và lãnh đạo các Bộ, ngành trong Khối.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo các Bộ ngành trong Khối đã tới dự

Thay mặt Khối Thi đua các Bộ ngành Kinh tế, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã báo cáo kết quả hoạt động của Khối năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017.

Thứ trưởng cho biết, hiện  Khối thi đua các Bộ, ngành Khối kinh tế gồm 07 đơn vị gồm: Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Năm 2016, các cơ quan chuyên trách thi đua, khen thưởng của các Bộ, ngành trong Khối đã chủ động tham mưu, xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật về thi đua, khen thưởng. Nhiều đơn vi đã tham mưu cho các Bộ, ngành ban hành các cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo động lực phát triển và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong các Bộ, ngành. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các Bộ, ngành trong Khối thi đua thường xuyên được kiện toàn, có ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Hội đồng. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp luôn đề cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng để thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn đạt hiệu quả cao; kịp thời bổ sung, hệ thống các hồ sơ, tài liệu về công tác thi đua, khen thưởng; ban hành các văn bản nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cùa từng Bộ, ngành trong Khối.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị trong Khối cũng đã chủ động tham mưu cho Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, ngành trong Khối ban hành các chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2016, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghi quyết số 01/NĐ-CP; chỉ đạo ký kết giao ước thi đua trong Khối, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế, đồng thời tiếp tục đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến tích cực trong các Bộ ngành và toàn xã hội.

Bên cạnh đó, trong năm 2016 với vai trò là Khối trường Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế Trung ương, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng Kế hoạch hoạt động cụ thể của Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế trong đó tập trung mạnh dạn đổi mới phương cách hoạt động trong Khối thi đua (trước hoạt động chỉ kiểm tra chéo đơn vị khối trưởng và khối phó) năm 2016, tạo sự gắn kết giữa các Bộ, ngành; tổ chức Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng vào đầu năm 2017 theo Kế hoạch đã đề ra.

Qua các đợt kiểm tra chéo, các thành viên trong Khối đã trao đổi, học tập và rút kinh nghiệm (nhiều mô hình) về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác thi đua, khen thưởng. Các hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã tạo ra “sân chơi”, trên cơ sở giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong tổ chức công tác thi đua, khen thưởng và kinh nghiệm trong chỉ đạo, quản lý, phát triển kinh tế xã hội và nhân rộng những phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực của từng đơn vị, qua đó đã có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua chung.

Thông qua hoạt động Khối thi đua cũng tạo điều kiện để các Bộ, ngành được so sánh, đối chiếu, từ đó phát huy khả năng sáng tạo trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua. Cũng thông qua hoạt động Khối thi đua, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể đã được nâng lên, từ đó đã nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng và đối với hoạt động Khối thi đua.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông báo cáo kết quả hoạt động của Khối năm 2016

Đánh giá về kết quả hoạt động của Khối, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, gắn kết nhiệm vụ chính trị, đặc thù của mỗi Bộ, ngành trong Khối thi đua, đã góp phần nâng cao nhận thức và thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua cơ sở; có tác dụng khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 của các Bộ, ngành trong Khối.

Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đánh giá cao hoạt động của Khối

Công tác khen thưởng tại các đơn vị trong Khối cũng đã đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định, chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, chính xác, đã kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của các Bộ, ngành trong Khối. Các đơn vị trong Khối đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Nhất trí với Báo cáo Tổng kết, đại diện các Bộ ngành trong Khối đã tập trung kiến nghị với Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể và rõ ràng hơn, xem xét các điều kiện khen thưởng sát với thực tế của các đơn vị cơ sở để công tác thi đua khen thưởng thực sự có tác dụng khích lệ động viên công nhân viên chức, người lao động.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đánh giá cao các hoạt động thi đua của các Bộ ngành trong Khối. Các ý kiến kiến nghị trong Hội nghị sẽ được Ban Thi đua khen thưởng Trung ương tổng hợp, tuy nhiên cơ bản các kiến nghị này đã được đưa vào các văn bản sửa đổi để chuẩn bị lấy ý kiến các thành viên Chính phủ.

Đồng chí Trần Thị Hà đề nghị các Bộ ngành trong Khối sớm khắc phục các hạn chế đã nêu trong báo cáo, ban hành các kế hoạch để hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động với lộ trình thực hiện bám sát với hoạt động nhiệm vụ của Bộ ngành mình.

Bên cạnh đó cần làm sao để chuyển biến nhận thức trong công tác thi đua khen thưởng, chuyển trọng tâm khen thưởng vào người lao động trực tiếp để đạt ít nhất tỷ lệ 50% khen thưởng người lao động, 30% các cấp quản lý. Bộ phận chuyên trách khen thưởng cũng cần chủ động phát hiện và tôn vinh, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua cũng như có nhiều hình thức thi đua khen thưởng. Song song với đó cần rà soát các tập thể, cá nhân đã được khen thưởng từ năm 2016 về trước vẫn tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được để tuyên truyền; tạo điều kiện để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng điển hình cũng như mạnh dạn đề nghị thu hồi danh hiệu thi đua khen thưởng đối với các tổ chức cá nhân không phát huy được mà còn vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương các thành tích đã đạt được của các Bộ ngành trong Khối. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao vai trò, kết quả hoạt động của các Bộ ngành trong Khối trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ đã đặt ra. Phó Chủ tịch nước cho rằng các đơn vị trong Khối đã quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình, tích cực tham gia các phong trào xây dựng dựng đất nước góp phần ổn định chính trị xã hội.

Nhân Hội nghị này, Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các Bộ trong năm 2017 bên cạnh thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng cần thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt thi đua thực hiện tốt 18 chữ mà Chính phủ đã đề ra là "Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững". Bên cạnh đó, công tác thi đua cũng cần nhấn mạnh tới vai trò nêu  gương của người lãnh đạo gắn công tác thi đua với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các Bộ ngành cũng cần gắn thi đua với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ ngành mình kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các Bộ ngành trong Khối quan tâm đến tỉ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng đối ngoại phục vụ tốt công tác hội nhập quốc tế của Bộ ngành mình.

Các Bộ ngành trong Khối ký giao ước thi đua năm 2017

Thay mặt Khối thi đua các Bộ ngành kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, Khối trưởng, cảm ơn các phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đồng thời cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo cũng như ý kiến tham luận tại Hội nghị.

Cảm ơn sự giúp đỡ của các Bộ, ngành trong Khối năm 2016, giúp cho Bộ GTVT hoàn thành vai trò Khối trưởng, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tham gia với tư cách thành viên trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ của mình  để công tác thi đua khen thưởng chính xác kịp thời.

Kết thúc Hội nghị, các Bộ, ngành trong Khối đã biểu quyết bầu Bộ Thông tin và Truyền thông làm Khối trưởng và Bộ Tài nguyên Môi trường làm Khối phó Khối thi đua các Bộ ngành kinh tế Trung ương năm 2017 và cùng nhau ký giao ước thi đua năm 2017.

DT

Nguồn: mt.gov.vn