Thứ 3, 28/1/2020 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin trong Viện

Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự hướng dẫn nội dung ôn tập thi tuyển viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

05/02/2018 10:57 GMT+7

Tải file PDF tại đây: Uploads/file/69-TB%20huong%20dan%20on%20tap.PDF

Quyết định Phê duyệt Chiến lượt Phát triển của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Uploads/file/3623-Phe%20duyet%20Chien%20luoc%20phat%20trien%20Vien(1).pdf

Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT Uploads/file/4271-Dieu%20le%20to%20chuc%20va%20hoat%20dong%20cua%20Vien.pdf