Thứ 5, 4/6/2020 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin trong Viện

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 - Khóa XII

20/04/2018 11:21 GMT+7

Ngày 19/4/2018, Đảng ủy Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng đã quán triệt những nội dung của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động Viện. Bốn Nghị quyết được học tập, quán triệt và triển khai thực hiện gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy Viện quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)

Để triển khai thực hiện các Nghị quyết trên, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện - Phó Viện trưởng đã phổ biến triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Mục đích của Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII đề ra phù hợp với các điều kiện, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của Đảng Bộ Viện Chiến lược GTVT. Chương trình hành động cũng nêu rõ, việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) không những đòi hỏi các cán bộ, đảng viên của Viện phải nắm chắc nội dung, mà còn cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị, xây dựng nhiệm vụ, đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các chi bộ chỉ đạo các Phòng, Trung tâm căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng ủy Viện tổ chức triển khai hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Đảng khóa XII tại chi bộ mình. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hiền phổ biến Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Viện

Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong đề nghị các cán bộ, đảng viên tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), qua đó thực hiện học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc. Sau hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị sẽ viết bản thu hoạch về nhận thức của bản thân đồng thời đề xuất, kiến nghị để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII./.