Thứ 6, 5/3/2021 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin trong Viện

Thông báo Danh sách dự kiến trúng tuyển viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải

27/08/2019 10:40 GMT+7

 Viện chiến lươc và Phát triển giao thông vận tải thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển cạnh tranh tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải.

1. Vị trí Nghiên cứu viên Xây dựng cơ chế, chính sách và chiến lược quy hoạch phát triển GTVT đô thị và nông thôn: Hồ văn Lời

2. Vị Trí Nghiên cứu viên Vận tải kinh tế đường sắt:  Trần Thị Kim Thanh

3. Vị trí Nghiên cứu viên Xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển GTVT thủy: Nguyễn Tiến Thành

4. Vị trí Nghiên cứu viên Tổ chức và quản lý vận tải: Phạm Thị Thu Hằng.

Chi tiết danh sách tại đây.