Thứ 6, 29/5/2020 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin trong Viện

Thông báo Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống thống kê vận tải và logistics tại Việt Nam

04/09/2018 9:28 GMT+7

 Thông  báo Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống thống kê vận tải và logistics tại Việt Nam

Chi tiết thông báo tại đây