Thứ 3, 29/9/2020 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin trong Viện

Thông báo Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán độc lập thuộc dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống thống kê vận tải và logistics tại Việt Nam

14/11/2018 8:48 GMT+7

 Thông báo Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán độc lập thuộc dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống thống kê vận tải và logistics tại Việt Nam.

Thông báo chi tiết tại đây.