Thứ 2, 8/3/2021 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin trong Viện

Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thực hiện chế độ làm việc để phòng chống dịch COVID-19

01/04/2020 15:5 GMT+7

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 3053/BGTVT-VP ngày 31/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện chế độ làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ để phòng chống dịch COVID-19; văn bản số 136/VCL&PT ngày 31/3/2020 của Viện về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID -19 trong đợt cao điểm. Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải đã ban hành công văn số 141/VB-VCL&PT ngày 1/4/2020 về việc thực hiện chế độ làm việc để phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

1. Đối với các đồng chí lãnh đạo Viện thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền được phân công đảm bảo tốt các nhiệm vụ tham mưu cho Bộ và các nhiệm vụ đột xuất.

 2. Đối với các đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đúng tiến độ 05 dự án quy hoạch chuyên ngành theo yêu cầu của chủ đầu tư (Đ/c Mười phụ trách ngành Đường bộ, Hàng không, Đường Thủy nội địa; đ/c Hiền phụ trách ngành Đường sắt, Hàng hải) và thực hiện các công tác khác do Viện trưởng phân công.

3. Đối với các đồng chí Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ, văn bản của Bộ GTVT, của Viện đến toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị mình quản lý, thực hiện hình thức làm việc phù hợp (tại nhà, trực tuyến…) nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc được giao.

4. Ban Chỉ huy quân sự Viện chỉ đạo, phối hợp với Đoàn Thanh niên, Tổ Bảo vệ cơ quan phân công lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong suốt thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

5. Phòng Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch – Tài chính căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao bố trí cán bộ viên chức thường trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được yêu cầu (đối với Phòng Tổ chức – Hành chính thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, lịch họp trực tuyến chuẩn bị phòng họp trực tuyến cho lãnh đạo Viện)

6. Giao Phòng Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch – Tài chính xem xét đề xuất kinh phí hỗ trợ cho Tổ bảo vệ thực hiện nhiệm vụ trong đợt cao điểm phòng chống dịch trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

7. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, Lãnh đạo Viện sẽ luân phiên trực cơ quan (hình thức trực phù hợp).

Chi tiết văn bản tại đây