Thứ 3, 21/9/2021 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin hoạt động ngành

Tăng cường các biện pháp để quản lý xe máy điện

31/03/2016 8:47 GMT+7

 Ngày 28/3, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã ký ban hành Văn bản số 3318/BGTVT-ATGT về việc tăng cường các biện pháp để quản lý xe máy điện.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 1822/VPCP-KTN ngày 21 tháng 03 năm 2016 về tăng cường quản lý xe máy điện và để kịp thời chấn chỉnh các trường hợp sử dụng xe máy điện vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện nhiệm vụ sau:

Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường kiểm tra chứng nhận chất lượng đối với xe máy điện theo quy định tại Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy do Bộ GTVT ban hành.

Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng các chuyên đề để tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng xe máy điện trong đó tập trung vào các đối tượng như người dân, học sinh, sinh viên, các cơ sở, hộ kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, buôn bán xe đạp điện; Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu thông xe máy điện trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các Trung tâm Đăng kiểm thuộc Sở tăng cường kiểm tra chứng nhận chất lượng đối với xe máy điện theo quy định tại Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy do Bộ GTVT ban hành.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông của Sở: Phối hợp với các lực lượng Cảnh sát tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp xe máy điện vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (không đội mũ bảo hiểm); phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp lưu hành xe máy điện trên đường nhưng chưa đăng ký (kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 trở đi).

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện.

Tr. B

Nguồn: mt.gov.vn

Các tin khác