Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Tin tức  > Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016

19/01/2016 13:25 GMT+7

 Chiều ngày 18/01, Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016. 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Lê Thị Thúy Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao tặng

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông biểu dương, đánh giá cao những
thành tích mà Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2015

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 của Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sẽ giúp Đảng bộ nhìn lại những gì đã đạt được, quan trọng hơn là đánh giá sâu sắc những hạn chế, nguyên nhân và cách khắc phục để có thể hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển công tác Đảng trong năm 2016.

Đồng chí Lâm Văn Hoàng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ thẳng thắn đưa ra những ý kiến khách quan, thực tế về tình hình hoạt động tại các tổ chức Đảng cơ sở, từ đó góp phần hoàn thiện Báo cáo tổng kết năm 2015 và thống nhất phương hướng hoạt động của Đảng bộ năm 2016.

Ảnh 1

Đồng chí Lâm Văn Hoàng nhấn mạnh Hội nghị sẽ giúp Đảng bộ nhìn lại những gì đã đạt được, quan trọng
 hơn là đánh giá sâu sắc những hạn chế, nguyên nhân và cách khắc phục để có thể hoàn thànhnhiệm vụ năm 2016

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huấn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết: Năm 2015, trong bối cảnh khó khăn chung của toàn xã hội, Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã thể hiện đúng vai trò lãnh đạo toàn diện đối với công tác quản lý, điều hành dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Trong năm qua, toàn Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh là một khối đoàn kết, thống nhất cao. Trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, nhận thức chính trị và công tác giáo dục chính trị có những chuyển biến tích cực; bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể được kiện toàn; đã cơ bản hoàn thành tốt các nội dung trong nhiệm vụ nhiệm chính trị của Ban; tiến độ các dự án thành phần đều đạt và vượt yêu cầu; chất lượng công trình được đảm bảo; công tác giải ngân vượt kế hoạch; công tác quyết toán hoàn thành với một khối lượng lớn; đời sống cán bộ viên chức và đảng viên được cải thiện, nâng cao và ổn định.

Có thể nói, năm 2015 là năm Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đạt nhiều thành tích xuất sắc nhất trong giai đoạn 5 năm 2011 - 2015, thể hiện ở một số chỉ tiêu chủ yếu như: Năm 2015 là năm số lượng dự án hoàn thành nhiều nhất trong 5 năm 2011 - 2015, chiếm 65% (395/606km) tổng số km đường Hồ Chí Minh hoàn thành trong 5 năm 2011- 2015; giá trị giải ngân cao nhất, đạt trên 50% tổng giá trị giải ngân 5 năm 2011 - 2015 (Giai đoạn 2011 - 2015, Ban giải ngân được 11.440 tỷ đồng vốn NSNN, trong đó: Năm 2013 giải ngân: 1.882 tỷ đồng; năm 2014 giải ngân: 3.133 tỷ đồng; năm 2015 giải ngân: 5.671 tỷ đồng, dự kiến đến hết tháng 1/2016 (thời điểm theo kế hoạch tài khóa) sẽ giải ngân được 5.870 tỷ đồng); Thu nhập bình quân của cán bộ viên chức cao nhất (Năm 2013: bình quân 7,9 triệu đồng/người/tháng; Năm 2014: Bình quân 6,3 triệu đồng/người/tháng; Năm 2015: Bình quân 9,9 triệu đồng/người/tháng).

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao tặng Cờ “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
tiêu biểu năm 2011 - 2015” của BCH Đảng bộ Khối cho Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Song song với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng đã làm tốt công tác xây dựng Đảng. Công tác chính trị tư tưởng trong năm 2015 được Đảng ủy triển khai sâu rộng, các nội dung triển khai thiết thực, bám sát tình hình chính trị của đất nước, của Ngành GTVT. Các chi bộ trực thuộc quán triệt triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đúng theo chương trình, kế hoạch của Đảng uỷ Bộ GTVT; thường xuyên duy trì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm điều lệ Đảng, không có đảng viên nào vi phạm; đồng thời luôn tự giác phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện và hoạc tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày và trong công việc, góp phần xây dựng Đảng bộ Ban ngày càng trong sạch vững mạnh.

Phát huy thành tích năm 2015, năm 2016 và những năm tiếp theo, Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối, Đảng bộ Bộ GTVT; thể chế hóa và xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ, của Ngành GTVT năm 2016.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao tặng

 Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ GTVT cho các tập thể và cá nhân của Đảng bộ Ban

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2015 và hoàn toàn đồng tình với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ Ban đặt ra năm 2016.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã có chỉ đạo cụ thể đối với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh. Thứ nhất, tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016. Thứ hai, về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh là một trong những Đảng bộ mạnh của Đảng bộ Bộ GTVT, đảm bảo luôn luôn trong sạch vững mạnh.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực trong công tác chuyên môn.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã trao tặng Cờ “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2011 - 2015” của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cho Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các Giấy khen của Đảng ủy Bộ GTVT cho các tập thể và cá nhân của Đảng bộ Ban.

P.V

Nguồn: mt.gov.vn