Thứ 3, 21/9/2021 Trang chủ  >  Tin tức  > Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

Chi bộ Chiến lược – Quy hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

22/05/2020 16:42 GMT+7

Chiều ngày 22/5/2020, Chi bộ Chiến lược – Quy hoạch thuộc Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Tham dự Đại hội có đồng chí Dương Văn Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ Viện và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Chiến lược – Quy hoạch.
Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Dương Văn Chung, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, đã trình bày Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.  

Đồng chí Dương Văn Chung, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020

Nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua Chi bộ Chiến lược – Quy hoạch, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác tham mưu về chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển ngành Giao thông vận tải, đáp ứng kịp thời, bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách, có tính chất quan trọng như: tham gia xây dựng Báo cáo Tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược 2021 – 2030, Kế hoạch 05 năm 2021 – 2025 ngành giao thông vận tải (báo cáo chuyên đề của Bộ GTVT phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030). Báo cáo Thực tiễn tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án của ngành GTVT tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT. Tham luận Đánh giá các thành tựu đột phá đầu tư KCHT giao thông theo định hướng Nghị quyết số 13-NQ/TW. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chủ chương, chính sách phát triển nhanh và bền vững GTVT,…
 
Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã thống nhất, biểu quyết đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể để thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới như: 100% đảng viên hoàn thành tốt hoặc hoàn thành nhiệm vụ; Chi bộ Chiến lược – quy hoạch đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; Kết nạp được 1-2 đảng viên trong nhiệm kỳ tới. Hoàn thành tốt công tác tham mưu về quy hoạch, chính sách phát triển ngành Giao thông vận tải; đảm bảo chất lượng, tiến độ các công việc do Đảng ủy Viện giao.
Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên chính thức của Chi bộ Chiến lược – Quy hoạch đã bầu ra bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 là đồng chí Dương Văn Chung.
 
 
Đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022
 
 
Đảng viên trong Chi bộ chúc mừng Bí thư Dương Văn Chung nhiệm kỳ 2020 - 2022