Thứ 3, 21/9/2021 Trang chủ  >  Tin tức  > Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

Đại hội điểm Chi bộ Giao thông Đô thị và Nông thôn nhiệm kỳ 2020 – 2022

26/05/2020 11:22 GMT+7

Chiều ngày 11/5/2020, Chi bộ Giao thông Đô thị và Nông thôn thuộc Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Đại hội điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia; đồng chí Ngô Văn Hiến, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Bộ GTVT; đồng chí Lê Văn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy Viện; các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Giao thông Đô thị và Nông thôn.

Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Phạm Hoài Chung, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo toàn thể chi bộ, đảng viên, công chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra. Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác tham mưu như: phối hợp với Vụ KHĐT tham mưu xây dựng Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về tình hình thực hiện Nghị Quyết 53-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuẩn bị báo cáo giải trình nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV,… Thực hiện 08 đề tài, đề án đảm bảo tiến độ và đáp ứng yêu cầu chất lượng. Trong đó có 01 đề án được Chính phủ phê duyệt.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2020 - 2022 do Chi bộ đề ra. Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới; xây dựng và đưa ra giải pháp để hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2020-2022. Tiếp tục nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đồng chí Phạm Hoài Chung, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Khuất Việt Hùng đã đánh giá cao các đóng góp của Chi bộ Giao thông Đô thị và Nông thôn trong việc chỉ đạo Trung tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Viện và lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải trong thời gian vừa qua. Đồng thời đồng chí Khuất Việt Hùng cũng hoan nghênh các tham luận của 02 đồng chí trình bày trước hội nghĩ đã bám sát các vấn đề cấp bách hiện nay trong công tác xây dựng Đảng, nhất là tại các đơn vị nghiên cứu như Viện, trong đó cần tập trung công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên môn. Đồng chí cũng nhấn mạnh các đảng viên trong chi bộ cần nhận thức, quán triệt rõ vai trò cũa mình trong công tác sinh hoạt chi bộ, phân định rõ vai trò của đồng chí bí thư Chi bộ và Giám đốc trung tâm trong các buổi sinh hoạt.

Đồng chí Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban cán sự đảng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Đạt thay mặt BCH Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đánh giá nhiệm kỳ 2017-2020 chi bộ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác tham mưu, đáp ứng kịp thời, bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách, có tính chất quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ tiếp tục phát huy, chủ động thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ các nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Viện và lãnh đạo Bộ cũng như công tác phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Quy hoạch 05 chuyên ngành giao thông vận tải giai đoạn 2030, định hướng đến 2050.

Đồng chí Lê Văn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên chính thức của Chi bộ Giao thông Đô thị và Nông thôn đã bầu ra bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 là đồng chí Phạm Hoài Chung.

Đại diện BCH Đảng bộ Viện chúc mừng tân Bí thư Phạm Hoài Chung, nhiệm kỳ 2020 - 2022