Thứ 3, 21/9/2021 Trang chủ  >  Tin tức  > Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

Chi bộ Định mức Kinh tế - Kỹ thuật và Thể chế tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

26/05/2020 11:36 GMT+7

Chiều ngày 24/5/2020, Chi bộ Định mức Kinh tế - Kỹ thuật và Thể chế thuộc Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Xuân Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Viện và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Định mức Kinh tế - Kỹ thuật và Thể chế.

Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Vũ Hoàng Giang, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua Chi bộ Định mức Kinh tế - Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể chi bộ, đảng viên, công chức hoàn thành các nhiệm vụ tham tham mưu, cụ thể như sau:

- Nghiên cứu, rà soát đánh giá và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các định mức trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, bảo trì ngành giao thông đường bộ năm 2017.

- Nghiên cứu, rà soát đánh giá và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các định mức trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, bảo trì ngành đường sắt năm 2018.

- Nghiên cứu, rà soát đánh giá và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các định mức trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, bảo trì ngành đường thủy nội địa năm 2019.

- Đang thực hiện nghiên cứu rà soát, tổng hợp, đề xuất bổ sung, điều chỉnh định mức ngành GTVT hàng hải.

- Phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, một số Ban quản lý dự án xây dựng một số bộ định mức về bảo trì đường bộ, hầm đường bộ, bảo trì đường sắt…

* Nhiệm vụ tham mưu trực tiếp Bộ GTVT giao:

- Đề án kết nối GTVT Việt Nam – Cam Pu Chia: Bộ trưởng GTVT Việt Nam và Bộ trưởng GTCC Campuchia đã kiên bản ghi nhớ Chiến lược kết nối GTVT giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ hai nước).

- Đề án Chuẩn hóa mạng lưới quốc lộ: hoàn thiện báo cáo, gửi Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN.

- Đề án Kết nối mạng giao thông các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Bộ GTVT đã phê duyệt.

- Đề án Nhu cầu vốn bảo trì đường bộ (phối hợp Trung tâm PTCSDL&ATGT): đã hoàn thành các nội dung được giao.

Một số phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2020:

- Tổ chức cho đảng viên và quần chúng học tập tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, t­ư tư­ởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công.

- Bám sát phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ Viện trong nhiệm kỳ mới. Nâng cao bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của Bộ GTVT, lãnh đạo Viện giao.

- Tiếp tục nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

- 100% đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi bộ toàn khóa, hàng năm; kế hoạch kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra định kỳ, giám sát thường xuyên các đảng viên chi bộ; 100% đảng viên chi bộ được kiểm tra giám sát trong cả nhiệm kỳ.

- Xây dựng chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên hàng năm; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên (phấn đấu 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên theo quy định.

- Tập thể đạt “Lao động tiên tiến” trở lên; 100% cán bộ, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.

- Công tác phát triển Đảng viên: dự kiến lựa chọn và bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp từ 1-2 quần chúng ưu tú.

Đồng chí Vũ Hoàng Giang, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Xuân Thủy đánh giá nhiệm kỳ 2017-2020 chi bộ Định mức Kinh tế - Kỹ thuật và Thể chế đã có nhiều cố gắng, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ, hoàn thành các nhiệm vụ do Đảng ủy cấp trên giao. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể chi bộ, đảng viên, công chức hoàn thành các nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến định mức ngành GTVT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng và bảo trì công trình giao thông.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên chính thức của Chi bộ Định mức Kinh tế - Kỹ thuật và Thể chế đã bầu ra bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 là đồng chí Vũ Hoàng Giang.

Đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

 Đảng viên trong Chi bộ chúc mừng Bí thư Vũ Hoàng Giang nhiệm kỳ 2020 - 2022