Thứ 3, 21/9/2021 Trang chủ  >  Tin tức  > Khoa học công nghệ GTVT

Danh sách tác giả, tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 5 của Bộ GTVT

14/01/2016 9:22 GMT+7

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 13064/BGTVT-KHCN ngày 30/9/2015 về việc triển khai xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 5, trong đó giao Vụ Khoa học - Công nghệ là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề xuất xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Đến nay, Vụ Khoa học - Công nghệ đã nhận được hồ sơ đề xuất của một số đơn vị thuộc Bộ. Danh sách tác giả, tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 5 của Bộ GTVT xem tại đây