Thứ 5, 22/4/2021 Trang chủ  >  Tin tức  > An toàn giao thông

Thành lập Hội An toàn giao thông Việt Nam

14/09/2015 8:36 GMT+7

 Ngày 10/9, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã ký Quyết định số 1087/QĐ-BGTVT cho phép thành lập Hội An toàn giao thông Việt Nam.

Theo đó, Hội An toàn giao thông Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ GTVT và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hôi An toàn giao thông Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Nguồn: mt.gov.vn

Các tin khác