Thứ 3, 21/9/2021 Trang chủ  > Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện 1974 - 2014

Chùm ảnh lưu niệm của các Phòng, Trung tâm thuộc Viện trong ngày Lễ kỷ niệm 40 năm

11/12/2014 12:24 GMT+7

 

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Chiến lược - Quy hoạch

Phòng Dự báo - Tổ chức vận tải

Phòng Định mức kinh tế kỹ thuật - Thể chế

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Trung tâm Phát triển giao thông đô thị và nông thôn

Trung tâm Phân tích cơ sở dữ liệu ATGT

Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển GTVT

Trung tâm nghiên cứu phát triển GTVT

Trung tâm Phát triển bền vững và Biến đổi khí hậu GTVT

Dự án Remon

Đội văn nghệ Viện

 

Toàn thể các cán bộ, viên chức và lao động Viện

Các tin khác