IATSS Forum tuyển khóa 53 & 54/2015

13/05/2014 10:27 GMT+7

IATSS Forum bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển khóa 53 (dự kiến tổ chức từ tháng 5-7/2015) và khóa 54 (dự kiến tổ chức từ tháng 9-11/2015). Thời hạn nộp hồ sơ là ngày 10/6/2014.

IATSS Forum bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển khóa 53 (dự kiến tổ chức từ tháng 5-7/2015) và khóa 54 (dự kiến tổ chức từ tháng 9-11/2015). Thời hạn nộp hồ sơ là ngày 10/6/2014.
Để biết thêm thông tin và tải mẫu đơn khai, xin truy cập: http://www.iatssforum.jp/english/application.html.