Phòng Chiến lược - Quy hoạch

02/05/2019 16:4 GMT+7

             I. Thông tin đơn vị:

                  Phòng Chiến lược - Quy hoạch

                  Tel:  024.38256728

            II. Chức năng nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu phục vụ quản lý nhà nước về Chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT trên phạm vi toàn quốc, vùng lãnh thổ, tỉnh, thành phố, huyện, các chuyên ngành GTVT.

b) Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ dưới các hình thức giao nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, giao trực tiếp, giao theo phương thức tuyển chọn, đấu thầu, chỉ định thầu.

c) Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ gồm:

- Nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT trên phạm vi toàn quốc, vùng lãnh thổ, tỉnh, thành phố, huyện, các chuyên ngành GTVT (đường bộ, đường biển, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không); các lĩnh vực: KCHT giao thông, vận tải, công nghiệp GTVT, giao thông nông thôn, giao thông đô thị,…

- Nghiên cứu các vấn đề về quản lý, tổ chức khai thác GTVT trên phạm vi toàn quốc, vùng lãnh thổ, tỉnh, thành phố, theo các chuyên ngành vận tải, các hành lang vận tải, tuyến vận tải, vận tải đa phương thức và logistics,...

- Nghiên cứu các vấn đề về ATGT, bảo vệ môi trường, tài nguyên đất sử dụng phát triển GTVT.

- Lập Quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về phát triển GTVT cho các tỉnh, thành phố.

- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế các dự án đầu tư KCHT giao thông; đầu tư phương tiện GTVT.

- Nghiên cứu xây dựng đơn giá, suất đầu tư; định mức xây dựng, bảo trì; cơ chế chính sách quản lý giá GTVT.

- Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu; ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng, quản lý, khai thác bản đồ GTVT.

- Điều tra, khảo sát lưu lượng giao thông và dự báo nhu cầu vận tải.

- Khảo sát, thiết kế, giám sát thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi.

- Lập báo cáo chuẩn bị đầu tư, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo thẩm định dự án đầu tư trong lĩnh vực GTVT.

- Thẩm tra giá các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực GTVT.

- Tư vấn thẩm tra chiến lược, quy hoạch.

- Tư vấn thẩm định các báo cáo chuẩn bị đầu tư, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư phát triển GTVT do các đơn vị khác lập.

- Thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán các công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi do các đơn vị khác lập.

- Cung cấp các chuyên gia tư vấn về các lĩnh vực trong ngành GTVT và xây dựng, KCHT nông thôn, thủy lợi.

- Các dịch vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn liên quan đến phát triển GTVT.

c) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện CL & PT GTVT và của phòng theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện các hình thức liên kết để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

e) Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực GTVT.

             III. Nhân sự:

                     Dương Văn Chung          Trưởng phòng                  Tiến sỹ Nghiên cứu giao thông

                     Phạm Ngọc Sơn             Phó Trưởng phòng           Thạc sỹ Đường bộ

                    Nguyễn Vĩnh Phong        Phó trưởng phòng            Thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

            IV. Đề tài, dự án đã thực hiện được: 

Năm                                                                  Tên đề tài, dự án, dịch vụ khoa học công nghệ
2018 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng, quản lý khai thác dự án đối tác công tư trong ngành giao thông vận tải
2018 Tư vấn điều tra khảo sát lập Đề án chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2018 Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Hoằng Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2017  Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch Phát triển Giao thông vận tải huyện Yên Định đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
2016  Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2016 Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối Việt Nam - Trung Quốc
2016 Quy hoạch phát triển vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2016 Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2016 Quy hoạch bãi đỗ xe trên địa bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2015 Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ đến năm 2020
2015 Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức quản lý VTHKCC bằng xe buýt liên đô thị, áp dụng thí điểm trên tuyến Hà Nội - Phủ Lý và Hà Nội - Việt Trì
2015 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất kết hợp hài hòa các phương thức vận tải trên các hành lang. Áp dụng thí điểm trên hành lang từ Hải Phòng đến Lào Cai
2014 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp huy động các nguồn lực đột phá phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
2014 Kết hợp hài hoà các phương thức vận tải từ Hải Phòng đến Lào Cai
2014 Chương trình và chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI, PPP) vào ngành GTVT đến năm 2020
2014 Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch phát triển GTVT huyện Mường Ảng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2013 Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2013 Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành GTVT giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030
2011 Nghiên cứu cơ chế quản lý để phát triển vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc
2011 Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2011 Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2011 Cập nhật quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà giang
2010 Lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030
2007 Biên soạn tài liệu hướng dẫn cách thức lập quy hoạch phát triển GTVT cấp tỉnh
2006 Nghiên cứu phát triển các hành lang vận tải khu vực phía Bắc phục vụ hợp tác kinh tế Việt - Trung
2006 Nghiên cứu Thời gian và Khoảng cách tại Viêt Nam (SEACAP 022/001), thuộc Chương trình tiếp cận cộng đồng ĐNA, (DFID)
2005 Cập nhật chiến lược phát triển GTNT Việt nam đến năm 2020