Phòng Định mức kinh tế - kỹ thuật và Thể chế

02/05/2019 13:6 GMT+7

            I. Thông tin đơn vị:

                 Phòng Định mức kinh tế - kỹ thuật và Thể chế

                 Tel:  024.38266201 

                 Fax: 024.38256408                                                  

            II. Chức năng nhiệm vụ:

a) Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu phục vụ quản lý Nhà nước về định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế chính sách phát triển GTVT.

b) Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ dưới các hình thức giao nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, giao lưu trực tiếp, theo phương thức tuyển chọn, đấu thầu, chỉ định thầu:

- Nghiên cứu xây dựng và đánh giá hiệu quả cơ chế chính sách quản lý và phát triển GTVT;

- Nghiên cứu, xây dựng định mức, đơn giá trong lĩnh vực GTVT;

- Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế các dự án đầu tư phát triển GTVT;

- Tham gia, phối hợp trong các hoạt động đào tạo liên quan đến lĩnh vực định mức, đơn giá, thể chế, quy hoạch GTVT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ, Viện giao.

c) Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ:

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý định mức, giá trong lĩnh vực GTVT;

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách về quản lý và tổ chức vận tải; an toàn giao thông; quản lý môi trường trong lĩnh vực GTVT;

- Nghiên cứu cơ chế chính sách về phát triển các nguồn lực trong lĩnh vực GTVT.

- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư trong lĩnh vực GTVT;

- Lập tổng mức đầu tư, dự toán, các công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi...;

- Xây dựng quy hoạch phát triển GTVT trên phạm vi toàn quốc, theo vùng lãnh thổ, địa phương (tỉnh, huyện), giao thông nông thôn; xây dựng quy hoạch phát triển các chuyên ngành, lĩnh vực GTVT;

- Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực GTVT;

- Thẩm tra quy hoạch GTVT;

- Thẩm định giá trong lĩnh vực GTVT;

- Thẩm định, thẩm tra thiết kế, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán các công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi...;

- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình GTVT; chuyển giao công nghệ; ứng dụng công nghệ; phân tích hiệu quả dự án;

- Tư vấn lập định mức, đơn giá về xây dựng cơ bản, vận tải, công nghiệp, tư vấn thiết kế trong lĩnh vực GTVT bao gồm các chuyên ngành đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, hàng không;

- Tư vấn lập định mức, đơn giá về quản lý, bảo trì, vận hành, khai thác các công trình GTVT

- Tư vấn xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật các chuyên ngành đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, hàng không phục vụ quản lý trong ngành GTVT;

d) Thực hiện các dịch vụ khoa học khác trong và ngoài nước phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Viện và các Phòng, Trung tâm.

Thực hiện các hình thức liên kết, hoạt động hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế về các lĩnh vực GTVT theo quy định của pháp luật.

            III. Nhân sự:

Vũ Hoàng Giang Trưởng phòng Thạc sỹ Xây dựng công trình giao thông

             IV. Đề tài, dự án đã thực hiện được:

Năm                                              Tên đề tài, dự án, dịch vụ khoa học công nghệ
2018 NC giải pháp để giải quyết tồn tại về cơ chế chính sách, luồng tuyến, phương tiện, ATGT nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả vận tải thủy ven biển
2018 Thẩm tra định mức bảo dưỡng thường xuyên cầu Phú Mỹ, Địa điểm: Quận 7 - Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
2018 Đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BOT (Giai đoạn 2)
2017 Lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng 2030
2017 Tư vấn thẩm tra Quy trình Quản lý, vận hành và khai thác và Quy trình Bảo trì Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
2017 Tư vấn khảo sát, lập một số định mức sửa chữa cầu
2017 Tư vấn xây dựng định mức nhân công, máy thi công và giá ca máy bảo trì kết cầu hạ tầng đường sắt Quốc gia
2017 Tư vấn khảo sát, lập một số định mức sửa chữa đường bộ
2017 Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Lạng Giang giai đoạn 2017 - 2025 và định hướng đến năm 2035
2017 Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Lạng Giang giai đoạn 2017 - 2025 và định hướng đến năm 2035
2017 Nghiên cứu đánh giá thiệt hại kinh tế do ùn tắc giao thông trên đường bộ và các giải pháp giảm thiểu
2016 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng định mức vận chuyển, xếp dỡ hàng siêu trường, siêu trọng đường bộ, đường sông phù hợp với điều kiện thực tế
2016 Tổ chức vận tải quốc tế hành lang kinh tế Đông - Tây:  Việt Nam - Lào - Thái Lan ( qua vùng miền Trung - Việt Nam)
2016 Tư vấn lập dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2015 Xây dựng cơ chế đặc thù huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng vùng Tây Nguyên và vùng phụ cận Tây Nguyên giai đoạn 2015-2020
2015 Tư vấn xây dựng định mức, Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
2015 Xây dựng cơ chế đặc thù huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng vùng Tây Nguyên và vùng phụ cận Tây Nguyên giai đoạn 2015-2020
2015 Xây dựng định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ cao tốc
2015 Tư vấn quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kan
2015 Tư vấn lập định mức dự toán công tác thi công giếng cát trong xử lý nền đất yếu
2015 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tổng dự toán Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km 14+000 đến Km 50+889 theo hình thức hợp đồng BOT
2015 Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch các điểm đầu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2014 Đề án tổng thể về việc xây dựng mạng lưới giao thông khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia
2014 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch giao thông vận tải 
2014 Nghiên cứu xây dựng định mức thi công cọc khoan cọc nhồi đường kính lớn hơn 2000mm
2014 Nghiên cứu xây dựng định mức chế tạo lắp đặt dầm SBS
2014 Xây dựng định mức thi công  móng giếng cọc ván thép
2014 Nghiên cứu xây dựng định mức thí nghiệm vật liệu Mastic chèn khe
2014 Nghiên cứu xây dựng định mức thí nghiệm nhựa đường Polime
2014 Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2014 Quy hoạch phát triển GTNT tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2014 Sửa đổi, bổ sung quy trình và xây dựng định mức quản lý, vận hành và bảo trì hầm đường bộ Hải Vân
2014 Lập quy hoạch phát triển vận tải khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2014 Lập quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách cố định nội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (tỉnh Băc Giang)
2014 Lập Quy hoạch Bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2014 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
2014 Lập Quy hoạch mạng lưới tuyến cố định và bến xe vận tải hành khách tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2012 Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch phát triển KCHT và GTVT vùng ĐBSH và Đông Bắc Bộ
2012 Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch phát triển KCHT và GTVT vùng Tây Bắc
2011 Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Cao Bằng
2011 Xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng đường GTNT phục vụ chương trình phát triển GTNT mới
2010 Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Bắc Kạn
2010 Nghiên cứu hoàn thiện mô hình khoán theo mục tiêu chất lượng trong quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ theo vùng và loại đường
2008 Nghiên cứu sửa đổi bổ sung định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
2008 Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Vĩnh Phúc
2006 Nghiên cứu áp dụng cơ chế tiếp cận ngành trong đầu tư phát triển GTNT ở Việt Nam