Phòng Dự báo - Tổ chức vận tải

02/05/2019 15:10 GMT+7

            I. Thông tin đơn vị:

                 Phòng Dự báo - Tổ chức vận tải

                 Tel:  024.38257696 - 04.38268762

                 Fax: 024.38256408

           II. Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải về dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách toàn ngành và theo từng chuyên ngành trên phạm vi toàn quốc phục vụ xây dựng, định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT toàn quốc và theo vùng lãnh thổ;

b) Nghiên cứu tổ chức vận tải; phân tích, đề suất các chính sách quản lý điều tiết nhằm phát triển hài hòa các phương thức vận tải và phát triển bền vững và phát triển dịch vụ Logistic;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước.

d) Phân tích số liệu thống kê về vận tải và dự báo;

e) Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo GTVT theo yêu cầu của công tác tham mưu của Viện hoặc theo đơn đặt hàng;

f) Tham mưu cho Bộ về phân tích hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội phạm vi toàn quốc phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT toàn quốc và theo vùng lãnh thổ;

g) Thực hiện nhiệm vụ Viện giao về lưu trữ tài liệu, thông tin, tham gia quản trị trang Web của Viện;

h) Nghiên cứu dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa hành khách ứng dụng trong các nghiên cứu của các tổ chức khác trong và ngoài ngành giao thông vận tải hoặc các tổ chức nước ngoài;

i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học khác như tổ chức vận tải hàng hoá, hành khách; quy hoạch khu đầu mối, bến bãi; phân tích hiệu quả kinh tế dự án đầu tư, tổ chức điều tra khảo sát giao thông, điều tra xã hội học… cho các tổ chức trong và ngoài nước;

j) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành giao thông vận tải thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải chuyên ngành; quy hoạch giao thông vận tải vùng, tỉnh, quy hoạch giao thông vận tải các hành lang vận tải;

k) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành giao thông vận tải hướng dẫn, đào tạo phương pháp dự báo nhu cầu vận tải và phân tích hiệu quả kinh tế, hiệu quả tài chính dự án;

l) Thực hiện lưu trữ và cung cấp thông tin kinh tế xã hội, giao thông vận tải và nhiều thông tin khác liên quan đến giao thông vận tải cho các đơn vị trong và ngoài ngành giao thông vận tải;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao thông vận tải và Viện chiến lược và Phát triển GTVT giao;

m) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản pháp lệnh trong lĩnh vực Giao thông vận tải để Bộ trưởng ban hành theo phân công của Bộ và Viện;

            III. Nhân sự:

Nguyễn Huy Hoàng Trưởng phòng Thạc sỹ Kinh tế vận tải biển
Nguyễn Hùng Cường Phó trưởng phòng Thạc sỹ khoa học máy tính

         IV. Đề tài, dự án đã thực hiện:

 

Năm                                                      Tên đề tài, dự án, dịch vụ khoa học công nghệ
2018 Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp
2017 Nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý phát triển vận tải đường bộ qua biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng
2016 Tăng cường phát triển dịch vụ vận tải đường bộ đến các vùng dân cư biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn khu vực phía Bắc
2016 Tái cơ cấu lĩnh vực vận tải giai đoạn 2016-2020
2016 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình hợp tác xã trong ngành giao thông vận tải
2016 Điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng đường thủy nội địa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2015 Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thuỷ nội địa giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030
2015 Lập quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2015 Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ đến năm 2020
2015 Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thuỷ nội địa giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030
2014 Đề án tăng cường kết nối GTVT trong ASEAN
2014 Nghiên cứu về cơ giới hóa và giao thông đô thị ở các nước trong khu vực Đông Á
2014 Dự báo NCVT bước lập BCĐT Dự án ĐTXD đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ
2013 Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
2013 Dự báo nhu cầu vận tải phục vụ lập Quy hoạch phát triển vận tải biển pha sông (đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030)
2012 Dự báo NCVT đường thủy nội địa phục vụ lập QH rà soát, cập nhật, bổ sung QH tổng thể phát triển GTVT đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2012 Dự báo NCVT đường thủy nội địa, dự báo hàng hóa, hành khách qua các cảng đường thủy phục vụ lập QH chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
2012 Dự báo NCVT đường thủy nội địa, dự báo hàng hóa, hành khách qua các càng đường thủy nội địa, phục vụ lập QH chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2012 Lập quy hoạch phát triển GTVT đường thủy nội địa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
2012 Lập chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
2010 Nghiên cứu tác động của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới đến hoạt động của ngành vận tải biển, hàng không và đề xuất các giải pháp khắc phục
2006 Nghiên cứu những yếu tố tác động của vận tải quốc tế khi Việt Nam gia nhập WTO