Trung tâm phát triển Giao thông đô thị và nông thôn

02/05/2019 16:50 GMT+7

            I. Thông tin đơn vị:

                 Trung tâm Phát triển Giao thông đô thị và nông thôn

                 Tel:  024.38260370

                 Fax: 024.38256408

              II. Chức năng nhiệm vụ:

a) Thực hiện nghiên cứu tham mưu các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển giao thông vận tải của các vùng, tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước;

b) Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học dưới các hình thức giao thường xuyên theo kế hoạch, giao trực tiếp, giao theo phương thức tuyển chọn, đấu thầu, chỉ định thầu, bao gồm:

- Nghiên cứu xây dựng chiến lược và quy hoạch tổng thể, chi tiết mạng lưới giao thông vùng lãnh thổ, giao thông đô thị và giao thông nông thôn;

- Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển giao thông vận tải cho các ngành thuộc Bộ Giao thông vận tải;

- Nghiên cứu các vấn đề về quản lý và tổ chức vận tải (bến bãi, mạng lưới vận tải…);

- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế các dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải;

- Nghiên cứu xây dựng đơn giá, định mức về vận tải tại các tỉnh, thành phố;

- Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về giao thông đô thị, giao thông nông thôn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Giao thông vận tải và Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải giao.

c) Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ hoặc sản xuất kinh doanh bao gồm:

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý giá trong hoạt động giao thông vận tải;

- Lập quy hoạch tổng, quy hoạch chi tiết về phát triển giao thông vận tải các tỉnh, thành phố (bao gồm kết cấu hạ tầng, phương tiện, vận tải);

- Lập quy hoạch xây dựng (quy hoạch xây dựng chung, chi tiết về phát triển đô thị và nông thôn);

- Thẩm tra giá các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực giao thông vận tải;

- Điều tra, khảo sát lưu lượng giao thông và dự báo nhu cầu vận tải;

- Tư vấn thẩm định quy hoạch phát triển và quy hoạch chi tiết của các chuyên ngành giao thông và quy hoạch giao thông vận tải của các địa phương; tư vấn thẩm định các báo cáo chuẩn bị đầu tư, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải do các đơn vị khác lập;

- Khảo sát, thiết kế, giám sát thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi;

- Thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán các công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi do các đơn vị khác lập;

- Lập báo cáo báo cáo chuẩn bị đầu tư, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo thẩm định dự án đầu tư; lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các dự án đầu tư;

- Tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải; tư vấn đầu tư công nghệ tin học; phân tích kinh tế các dự án đầu tư trong lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, công nghiệp;

- Cung cấp các chuyên gia tư vấn về các lĩnh vực trong ngành giao thông vận tải và xây dựng, thủy lợi ;

- Nhiệm vụ môi trường về lĩnh vực đô thị và nông thôn;

- Nhiệm vụ xây dựng định mức xe buýt, định mức duy tu HTGT cho các tỉnh thành phố;

d) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện và Trung tâm theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện các hình thức liên kết, được nhận tài trợ và vay vốn để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

            III. Nhân sự:

Phạm Hoài Chung Giám đốc Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
Phan Hoàng Phương Phó Giám đốc Kỹ sư Công trình thủy
Nguyễn Tố Hà Phó Giám đốc Cử nhân Kinh tế đối ngoại

            IV. Đề tài, dự án đã thực hiện: 

Năm                                                      Tên đề tài, dự án, dịch vụ khoa học công nghệ
2018 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhanh (BRT) phù hợp với điều kiện Việt Nam
2018 Đề án Kiểm soát chất lượng dịch vụ và bảo đam An toàn giao thông cho khách du lịch
2018 Tư vấn đấu thầu sabeco 2018
2018 Tư vấn tính toán, xác định đơn giá, chi phí vận chuyển trong hoạt động vận tải phân phối bia Sài Gòn năm 2018
2018 Thẩm tra kết quả dự báo lưu lượng giao thông và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình
2018 Tổ chức quản lý hoạt động giao thông vận tải phục vụ du lịch trên đảo Cát Bà đến năm 2025, tầm nhìn 2030
2018  Lập đề án Đảm bảo trật tự an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030
2018 Lập đề án vận tải hành khách bằng xe ô tô điện trên đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng
2018 Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động dự án khu đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ đến khả năng thông hành của mạng lưới giao thông đường bộ xung quanh dự án
2018 Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động dự án khu đô thị Gia Lâm đến khả năng thông hành của mạng lưới giao thông đường bộ xung quanh dự án
2018 Lập Quy hoạch chi tiết cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
2018 Tư vấn Quy hoạch phát triên hệ thông kho trong hoạt động vận tải phân phối bia Sài Gòn đến năm 2025
2018 Tư vấn đánh giá ảnh hưởng của hoạt động nâng cấp, cải tạo và mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh) đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông và chi phí vận tải
2018 Tư vấn xây dựng Đề án: Phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống VTHKCC tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030
2018 Tư vấn xây dựng định mức – đơn giá và dự toán chi phí công tác quản lý, vận hành, duy tu và bảo dưỡng các hạng mục thuộc dự án thoát nước và xử lý nước thảo thành phố Cần Thơ
2018 Tư vấn lập định mức thi công giếng cát thuộc dự án: Đường Phước Hòa Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
2018 Xây dựng định mức dự toán công tác thi công giếng cát Công trình: Đường Tân Lập – Long Hậu – Quốc lộ 50 – cảng Long An Gói thầu số 7a: Đoạn từ Km0+000 đến Km5+187, Địa điểm xây dựng: Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 
2018 Khảo sát, lập quy hoạch điều chỉnh, bổ sung đầu nối đường nhánh vào các tuyến QL.5, QL.10; Lập mới Quy hoạch đầu nối đường nhánh vào các tuyến QL.37, QL.17B đoạn qua địa bàn thành phố
2018 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và phát triển hệ thông giao thông thông minh trên địa bàn Thành phố Hà Nội phục vụ công tác quản lý
2018 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT dự án: Xây dựng hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh 
2018 Khảo sát nghiên cứu ứng dụng năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch (CNG, LPL, LNG, nhiên liệu sinh học, năng lượng điện, năng lượng có tiềm năng khác...) thay thế cho nhiên liệu truyền thống đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hải Phòng, thúc đẩy các hoạt động nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành giao thông vận tải 
2017 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vùng KTTĐ vùng ĐBSCL đến năm 2020 và định hướng đến 2030
2017 Tư vấn tính toán, xác định đơn giá, chi phí vận chuyển trong hoạt động vận tải phân phối bia Sài Gòn năm 2017
2017 Tư vấn xây dựng định mức - đơn giá dự toán xử lý bùn thải của nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn xanh
2017 Tư vấn thẩm tra, rà soát hồ sơ xây dựng định mức dự toán, đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thành phố Cần Thơ
2017 Khảo sát, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống quản lý giao thông đô thị thông minh (Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hải Phòng)
2017 Lập đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (148 HCM)
2017 Tư vấn lập Đề án: Tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030 (148 Hà Nội)
2017 Tư vấn lập Đề án Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2017 Tư vấn xây dựng định mức, đơn giá dự toán công tác gia công cấu kiện và cải tạo cửa thu nước hố ga kiểu mới để tăng khả năng thu nước và ngăn mùi hôi thối
2017 Tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá duy tu, duy trì các công trình: cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, đường vành đai 3 trên cao
2017 Khảo sát, lập quy hoạch Dự án: Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
2016 Nghiên cứu xây dựng giải pháp đầu thầu khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô
2016 Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ tiêu đánh giá trong lĩnh vực ATGT phục vụ công tác tham mưu đề xuất chính sách đảm bảo ATGT
2016 Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô buýt
2016 Trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020
2016 Tư vấn tính toán, xác định đơn giá, chi phí vận chuyển trong hoạt động vận tải phân phối bia Sài Gòn năm 2016
2016 Quy hoạch phát triển các cửa sông phục vụ vận tải thủy nội địa đến năm 2025 và định hướng đến 2030
2016 Lập đề án Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020 và định hướng sau năm 2030
2016 Tư vấn lập QH mạng lưới tuyến VTHKCĐ nội tỉnh, VTHK bằng taxi và các điểm đón, trả khách, điểm đỗ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2016 Tăng cường VTHKCC kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn; kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm TP Cần Thơ; thí điểm phát triển cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng trong khu vực trung tâm TP Cần Thơ
2015 Xây dựng bộ tiêu chí xác định loại phương tiện vận tải hành khách công công bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch
2015 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật phục vụ công tác duy tu bảo trì hệ thống đường bộ Việt Nam
2015 Kết hợp hài hòa các phương thức vận tải trên hành lang vận tải thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau
2015 Khảo sát xây dựng các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu cho xe khách liên tỉnh; Thí điểm áp dụng cho một tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tuyến Bắc - Nam
2015 Tư vấn tính toán các loại đơn giá vận chuyển trong hoạt động vận tải phân phối bia Sài Gòn năm 2015
2015 Lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng năm 2035
2015 Lập Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
2015 Lập đồ án Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định ( nội tỉnh) trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"
2015 Lập đồ án Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"
2015 Lập định mức cho việc lắp đặt, duy trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông và hệ thống camera giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
2015 Dự báo lưu lượng giao thông phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng mới Hương Lộ 10 đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ đến Quốc lộ 1
2015 Xây dựng định mức và đơn giá dự toán công tác quản lý, bảo trì cầu Đông Trù
2015 Tư vấn Xây dựng định mức Công trình: Kiểm tra định kỳ chi tiết 05 năm cầu Mỹ Thuận
2015 Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
2015 Tư vấn tính toán, xác định đơn giá, chi phí vận chuyển trong hoạt động phân phối bia Sài Gòn năm 2016
2015 Tư vấn lập dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát truển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2014 Cơ chế chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe ô tô khách
2014 Quy hoạch cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2014 Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đảm bảo điều kiện kết nối các phương thức vận tải tại các công trình đầu mối vận tải hành khách và hàng hóa
2014 Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách xã hội hóa đầu tư bến xe, bãi đỗ (ngầm, cao tầng và cơ giới) tại các đô thị lớn của Việt Nam
2014 Quy hoạch mạng lưới các trạm thu phí hoàn vốn của các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
2014 Quy hoạch trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ Việt Nam
2014 Rà soát khối lượng, chi phí vận tải trên các tuyến vận tải của Bia Sài Gòn theo từng quý năm 2014 phục vụ công tác quyết toán quý II, quý III, quý IV năm 2014 .
2014 Quy hoạch mạng lưới bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tĩnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2014 Điều chỉnh bổ sung qui hoạch phát triển GTVT tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
2014 Tính toán chi phí vận tải và đề xuất lựa chọn phương tiện vận tải phù hợp trên các tuyến vận tải của bia Sài Gòn năm 2014.
2014 Khảo sát xây dựng các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu cho xe khách liên tỉnh; Thí điểm áp dụng cho một tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tuyến Bắc - Nam
2014 Ứng dụng lồng ghép các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu cho công tác tổ chức giao thông, áp dụng thí điểm cho một tỉnh hoặc thành phố
2014 Tư vấn đấu thầu khai thác tuyến xe buýt có trợ giá mở mới: Bến xe Củ Chi - Khu nông nghiệp công nghệ cao
2014 Xây dựng định mức dự toán công tác đóng, nhổ cừ larsen cho dự án mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Tân An và công tác đóng cừ tràm gia cố hố móng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Long An
2014 Nghiên cứu tổ chức khai thác hiệu quả đường Hồ Chí Minh để nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông
2014 Lập định mức dự toán xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên
2013 Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán phục vụ công tác tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt đối với 3 tuyến mới (tuyến số 63; 64; 65)
2013 Phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố.
2013 Lập qui hoạch hệ thống các trạm dừng nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường HCM.
2013 Gói thầu ra soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2012 – 2016; định hướng đến năm 2020.
2013 Gói thầu Tư vấn thực hiện Nhiệm vụ số 04 – Xây dựng cơ chế lãi xuất vay; cơ chế trợ giá cho người xử dụng xe buýt thuộc đề án phát triển vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2016; định hướng đến năm 2020.
2013 Tái cơ cấu thị trường và kết nối các phương thức vận tải giai đoạn 2013 - 2016.
2013 Cơ chế, chính sách ưu tiên, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng.
2013 Rà soát, xây dựng bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dự toán cho công tác VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn TP Hà Nội
2013 Tái cơ cấu hệ thống vận tải phân phối và qui hoạch hệ thống tổng kho của bia Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2020.
2013 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của các gói thầu số 01, số 02, số 03 thuộc kế hoạch đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt đối với 03 tuyến mở mới tuyến số 63, tuyến số 64, tuyến số 65.
2013 Qui hoạch cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
2013 Lập phương án thí điểm một số tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Giai đoạn1.
2013 Rà soát, xây dựng, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dự toán cho công tác duy tu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP Hà Nội.
2013 Gói thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ 07 – Xây dựng khung định mức kinh tế - Kỹ thuật trong VTHKCC bằng xe buýt thuộc đề án phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2012-2016 định hướng đến năm 2020.
2013 Gói thầu Tư vấn thực hiện Nhiệm vụ số 08 - Mở mới tuyến buýt vòng tròn nội đô I: Bến xe Cầu Rào thuộc đề án phát triển mạng lưới vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2016; định hướng đến năm 2020.
2013 Gói thầu Quy hoạch phát triển mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2012 Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2012 Hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn.
2012 Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
2012 Xây dựng sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm ngành vận tải đường bộ
2012 Quy hoạch chi tiết cảng bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
2012 Xây dựng định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước phục vụ công tác đặt hàng duy tu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2012 Xây dựng đề án điều chỉnh mức thu phí tạm thời sử dụng hè, lề đường để kinh doanh trông giữ xe trên địa bàn TP Hà Nội.
2012 Xây dựng phương án đặt hàng cung ứng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt tại thủ đô Hà Nội năm 2013
2012 Xây dựng hồ sơ đặt hàng bảo trì hệ thống GT đường bộ năm 2013.
2011 Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2011 Khảo sát vị trí quy hoạch sân bay taxi Ninh Bình
2011 Khảo sát xây dựng ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các thành phố lớn.
2011 Khảo sát lưu lượng vận tải và phỏng vấn người sử dụng công trình giao thông phục vụ Dự án Nghiên cứu đường sắt cao tốc đoạn: Hà Nội – Vinh và Nha Trang – TP. Hồ Chí Minh.
2011 Qui hoạch hệ thống GTVT huyện Quốc Oai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
2011 Điều chỉnh qui hoạch giao thông đường bộ tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
2011 Nghiên cứu tổ chức khai thác hiệu quả đường Hồ Chí Minh để nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông
2011 Xây dựng hồ sơ đặt hàng bảo trì hệ thống giao thông đường bộ năm 2012.
2011 Quản lý hoạt động vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2030.
2011 Thí điểm một số tuyến đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2011 Xây dựng các chỉ số tổng hợp mức độ trượt giá bình quân đối với lĩnh vực đô thị trên địa bàn TP Hà Nội.
2010 Nghiên cứu bổ sung qui hoạch bến xe, bãi đỗ xe trong các khu vực tại Hà Nội (mở rộng) và TP Hồ Chí Minh.
2010 Quy hoạch GTVT vùng KTTĐ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
2010 Nghiên cứu mô hình kết nối các điểm trung chuyển VTHKCC tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
2010 Qui hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2030
2010 Lập đề cương dự toán cho dự án: Qui hoạch chi tiết giao thông đường bộ TP Hải Phòng đến năm 2020.
2010 Rà soát,điều chỉnh, bổ sung QH GTVT đường bộ, đường sắt TP Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
2010 Xây dựng các chỉ số tổng hợp mức độ trượt giá bính quân đối với lĩnh vực đô thị trên địa bàn TP Hà Nội.
2009 Nghiên cứu sắp xếp mạng lưới điểm đỗ xe, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.
2009 Khảo sát tình hình sử dụng năng lượng tại một số doanh nghiệp vận tải.
2007 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về quản lý vận tải du lịch ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO
2007 NC mô hình quản lý chất lượng toàn diện đối với vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô trong xu thế hội nhập (áp dụng cho một tuyến mẫu).
2006 Nghiên cứu xác định vị trí và lựa chọn loại hình đỗ xe của thủ đô Hà Nội