Phòng An toàn giao thông và Phân tích cơ sở dữ liệu giao thông vận tải

03/05/2019 9:15 GMT+7

            I. Thông tin đơn vị:

                 Phòng An toàn giao thông và Phân tích cơ sở dữ liệu giao thông vận tải

                 Tel:  024.39350746

                 Fax: 024.38256408

           II. Chức năng nhiệm vụ:

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch an toàn giao thông của các tỉnh và cả nước; Nghiên cứu, xây dựng chương trình, đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông.

- Xây dựng CSDL về TNGT, KCHT giao thông, dữ liệu về đào tạo và cấp giấy phép lái xe;

- Xây dựng CSDL về vận tải, về phương tiện giao thông, văn bản QPPL về ATGT…

- Điều tra, khảo sát CSDL: điều tra về vi phạm giao thông, điều tra về phương tiện-người lái, về CSHT giao thông, ý thức người tham gia giao thông, tốc độ, lưu lượng phương tiện….

- Phân tích cơ sở dữ liệu ATGT, CSHT giao thông, phương tiện – người lái, cơ chế chính sách về ATGT, dự báo phát triển phương tiện giao thông, nhu cầu vận tải…..

- Nghiên cứu và dịch vụ khoa học công nghệ: thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các dịch vụ tư vấn theo quy định…

- Hợp tác quốc tế: Thực hiện các hợp tác quốc tế liên tới Nghiên cứu khoa học, các dịch vụ tư vấn liên quan đến lĩnh vực ATGT…

- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ.

            III. Nhân sự:

Lê Văn Đạt Trưởng phòng Thạc sỹ Xây dựng cầu đường
Trần Thanh Hương Phó Trưởng phòng Thạc sỹ Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật

              IV. Đề tài, dự án đã thực hiện:

Năm                                           Tên đề tài, dự án, dịch vụ khoa học công nghệ
2018 Xây dựng đề án Các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới
2018 Xây dựng đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020-2030
2018 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mạng nơ ron nhân tạo (Artifical Neural Network – ANN) phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam
2017 Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu định lượng xác định các điểm ùn tắc giao thông phục vụ công tác quản lý và đánh giá chất lượng hạ tầng giao thông tại các đô thị Việt Nam
2016 Xây dựng các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn quốc
2016 Xây dựng các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên đường cao tốc
2015 Nghiên cứu xây dựng các giải pháp phòng tránh tai nạn cho người tham gia giao thông dễ bị tổn thương trong điều kiện Việt Nam.
2015 Đề án Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT nông thôn đến năm 2020
2015 Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn thiết kế làn đường dành cho xe gắn máy trên đường đô thị
2015 Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT trên đường cao tốc và xây dựng mô hình tuyên truyền ATGT theo hình thức xã hội hoá
2015 Lập Chiến luợc đảm bảo an toàn giao thông đuờng bộ tỉnh Nam Định đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030
2014 Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014-2020
2014 Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
2014 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất ứng dụng hệ thống “Tốc độ giới hạn động” (Dynamic Speed Limits) nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trên mạng quốc lộ Việt Nam
2013 Rà soát và phân tích các quy định pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm và ngăn chặn sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở Việt Nam.
2013 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp kiểm soát việc sử dụng chất có cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
2012 Chiến lược bảo đảm trật tự ATGT đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
2012 Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030
2011 Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp bảo đảm ATGT cho xe khách liên tỉnh trên quốc lộ 1A 
2010 Nghiên cứu phương pháp đánh giá kết quả đầu tư của các dự án an toàn giao thông
2010 Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn giao thông và lựa chọn các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ 
2010 Nghiên cứu đề xuất khung cơ chế chính sách trong lĩnh vực an toàn giao thông và lộ trình thực hiện.
2010 Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật bố trí làn đường dành riêng cho xe máy trên Quốc lộ 5
2010 Chiến lược Quốc gia Bảo đảm trật tự An toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
2006 Nghiên cứu tiêu chí xác định điểm đen và tiêu chí đánh giá thiệt hại KT-XH do tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam
2006 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố quản lý kỹ thuật đường bộ và đề xuất các giải pháp giảm thiểu TNGT đường bộ