Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2015

23/09/2015 16:53 GMT+7

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2015 theo mẫu quy định.

 Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2015 theo mẫu quy định.

Tải mẫu Báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2015 tại đây.