Kế hoạch tổ chức hội nghị học tập quán triệt NQTW5, khóa XII của Đảng bộ Viện CL&PT GTVT

28/08/2017 10:19 GMT+7

Kế hoạch tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết TW5, khóa XII của Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

 

 Nội dung toàn văn xem tại đây

Uploads//20170828-PL_35_KH_DU.pdf