Bộ GTVT thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội

Ngày 5/7/2021, Bộ GTVT đã ban hành Văn bản số 6456//BGTVT-VT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021.

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cảng hàng không, sân bay (Ảnh minh họa)
Nội dung Văn bản 6456/BGTVT-VT nêu rõ: Thực hiện kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021 của Văn phòng Chính phủ), Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau: 
1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021 nêu trên.