Sơ kết thực hiện Giai đoạn 1, Hoạt động: “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giao thông vận tải"

Chiều ngày 30/6/2021 tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải và Chương trình Aus4Transport tổ chức cuộc họp sơ kết công việc thực hiện Giai đoạn 1 của Hoạt động: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giao thông vận tải nhằm tăng cường giao thông tiếp cận phổ quát phục vụ người khuyết tật và người cao tuổi (ATS). Hoạt động "Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giao thông vận tải nhằm tăng cường giao thông tiếp cận phổ quát phục vụ người khuyết tật và người cao tuổi" có một vai trò quan trọng và ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự ủng hộ của Chính phủ Úc đối với ngành giao thông vận tải trong nỗ lực phát triển hệ thống giao thông tiếp cận phổ quát hướng đến mục tiêu Không để lại ai phía sau.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, Nhóm chuyên gia ATS đã nỗ lực hoàn thành các đầu mục công việc của Nhiệm vụ 01 và chủ động phối hợp với chuyên gia nước ngoài hoàn thiện báo cáo đạt chất lượng tốt và được đánh giá cao. Công việc thực hiện trong giai đoạn 1 gồm:
      -    Khảo sát và làm việc với Sở GTVT, Sở LĐTBXH, Hội NKT tại 04 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Tiền Giang và Hải Phòng.