Áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng chống dịch Covid-19 của ngành Giao thông vận tải

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ban hành Công điện số 08/CĐ-BGTVT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đường sắt Việt Nam; Cục Hàng không Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Y tế giao thông vận tải; Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Giao thông vận tải và Xây dựng Lào Cai về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giao thông vận tải.

 
Theo đó, thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép, kết luận của Thủ tướng Phạm Minh chính tại cuộc họp trực truyến với thành phố Hồ Chí Minh và 07 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 177/TB-VPCP ngày 06 tháng 7 năm 2021 nêu trên.
(Ảnh minh họa)