12/01/2022

Quốc hội thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Đông

11/01/2022

Chiều nay (10/1), tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội thảo luận trực tuyến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

10/01/2022

Quyết kéo giảm TNGT ngay từ những ngày đầu năm 2022

05/01/2022

Trình Quốc hội quyết định đầu tư thêm 729km tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông

04/01/2022

Nhiều chủ đầu tư ‘cán đích’ giải ngân, ngành Giao thông tiếp tục được giao vốn lớn

31/12/2021

Sáng tạo huy động nguồn lực phát triển giao thông miền núi