11/09/2021

Thực hiện văn bản số 77-CV/BCSĐ ngày 22/7/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian vừa qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện đã chủ động triển khai kịp thời các biện pháp nhằm...