27/12/2021

Quy hoạch cảng hàng không phải góp phần giảm chi phí logistics

22/12/2021

Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

24/11/2021

Rà soát kỹ nội dung của Quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc