07/09/2022

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đón tiếp Đoàn công tác Bộ Giao thông Công chính Campuchia

15/07/2022

Việt Nam – Lào: thống nhất kế hoạch, thúc đẩy chương trình hợp tác phát triển lĩnh vực GTVT

25/02/2022

Việt Nam và UAE tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực GTVT