09/09/2021

Việt Nam có tới 2.360 con sông, kênh lớn nhỏ với tổng chiều dài khoảng 41.900 km, nhưng mới quản lý và khai thác được 8.036 km. Mật độ sông và kênh trung bình ở Việt Nam 0,6 km/km², khu vực sông Hồng 0,45 km/km² và khu vực đồng bằng sông cửu Long là...

02/09/2021

Ngày 6/6/2013, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã ký ban hành Quyết định số 1556/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Trang