12/01/2022

Quốc hội thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Đông

11/01/2022

Chiều nay (10/1), tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội thảo luận trực tuyến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

05/01/2022

Trình Quốc hội quyết định đầu tư thêm 729km tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông

  • Trang