16/09/2021

​Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 4370/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc bổ sung bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ.

09/09/2021

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020

07/09/2021

Việc điều chỉnh Quy hoạch nhằm bảo đảm thông qua toàn bộ lượng hàng xuất nhập khẩu và giao lưu giữa các vùng, miền trong nước bằng đường biển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với năng lực theo quy hoạch của hệ thống cảng biển...

05/09/2021

Ngày 25/2, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 355/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.Mục tiêu phát triển đến năm 2020, hệ thống GTVT nước ta cơ bản đáp ứng được nhu...