15/01/2014

Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông...

18/12/2013

Ngày 27 tháng 12 năm 2013 Bộ GTVT đã ký ban hành Thông Tư số 56 về việc Quy định về việc kiểm tra thiết bị vệ sinh tự hoại trên toa xe khách

05/11/2013

Ngày 09/10/2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL ban hành Tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ.

19/10/2013

Ngày 15/10, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã ký Văn bản số 10957/BGTVT-KHĐT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Các cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam; Đường thủy nội địa Việt Nam; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT yêu cầu...

16/10/2013

Quyết định số 3125 Ngày 8/10/2013 Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động ở cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng

11/10/2013

Ngày 08/10, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã ký xác thực văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BGTVT"Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ".

  • Trang