26/08/2022

Quy định mới về nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

27/05/2022

Tập trung hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ

24/05/2022

Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy

20/05/2022

Bộ GTVT tổ chức trực truyến Hội nghị toàn quốc về Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị