25/02/2022

Việt Nam và UAE tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực GTVT

06/12/2021

Thứ trưởng Đình Thọ phát biểu khai mạc Hội nghị ATGT Việt Nam năm 2021

06/12/2021

Bộ GTVT diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng, nâng cao năng lực ứng phó sự cố tấn công mạng

24/11/2021

Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc

  • Trang