Tăng cường giải pháp nâng cao năng lực, chất lượng vận tải đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không

Chiều 18/4, tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp về các giải pháp nâng cao năng lực, chất lượng vận tải đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không. Tham dự có các Thứ trưởng: Trương Tấn Viên, Lê Đình Thọ, Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, các Tổng cục, các Tổng công ty vận tải và đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí.

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Vận tải Khuất Việt Hùng đã trình bày dự thảo Kế hoạch hành động Tăng cường kết nối, nâng cao năng lực và hiệu quả của các phương thức vận tải khối lượng lớn để giảm áp lực cho vận tải đường bộ. Theo đó, Bộ GTVT xây dựng Kế hoạch nhằm đưa ra các giải pháp đồng bộ, kịp thời để tăng cường kết nối, nâng cao năng lực và hiệu quả của các phương thức vận tải nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ và tăng cường năng lực vận tải cho đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển giai đoạn 2014-2016, góp phần thiết lập lại thị trường vận tải bình đẳng và có cơ cấu thị phần hợp lý giữa các phương thức.

Đông đảo các đại biểu, các cơ quan thông tấn báo chí tại cuộc họp

Yêu cầu đặt ra từ quý II đến hết năm 2014 là tăng cường triển khai và duy trì thường xuyên công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn cả nước và thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, trật tự an toàn giao thông, kỹ thuật phương tiện và dịch vụ hỗ trợ vận tải; Khai thác tối đa năng lực phương tiện, kết cấu hạ tầng, thiết bị xếp dỡ hiện có của các phương thức vận tải đường sắt, đường thuỷ nội địa, đường biển và hàng không để tổ chức vận chuyển hành khách và hàng hóa trên các hành lang vận tải chính; Xây dựng, công bố khung giá cước vận tải hợp lý đối với từng phương thức, bảo đảm giữ ổn định và giảm chi phí vận tải trong tổng giá trị sản phẩm kinh tế quốc dân đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời về các quy định, cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa.

Trong giai đoạn 2015-2016, cần duy trì thường xuyên công tác kiểm soát tải trọng phương tiện và công tác kiểm tra, kiểm soát bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, trật tự an toàn giao thông, kỹ thuật phương tiện và dịch vụ hỗ trợ vận tải; Tăng cường đầu tư nâng cấp, đổi mới phương tiện, thiết bị xếp dỡ của các phương thức vận tải đường sắt, đường thuỷ nội địa, đường biển và hàng không để tổ chức vận chuyển hành khách và hàng hóa trên các hành lang vận tải chính; Ưu tiên đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng để kết nối giữa các phương thức vận tải và các công trình tập kết hàng hoá lớn tại các đầu mối vận tải lớn; Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông chính xác, đầy đủ kịp thời mọi thông tin về quy định, cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa.

Kế hoạch cũng đánh giá khả năng hỗ trợ vận tải đường bộ của các phương thức vận tải khối lượng lớn gồm: Đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, hàng không và việc kết nối giữa các phương thức vận tải đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện trong năm 2014 cũng như lâu dài, giai đoạn 2015-2016. Trong kế hoạch cũng trình bày một số nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2014 như: Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, việc tổ chức kết nối dịch vụ giữa các phương thức vận tải và phân công tổ chức thực hiện của từng đơn vị trong ngành GTVT.

Trong khuôn khổ cuộc họp, đại diện các Cục quản lý chuyên ngành, các Cảng vụ, các Tổng công ty trực thuộc Bộ GTVT đã có ý kiến tham luận về các giải pháp kết nối các phương thức vận tải, giảm áp lực vận tải cho đường bộ. Lãnh đạo Tổng công ty Mía đường 1, Tổng công ty Lương thực miền Bắc và miền Nam, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Công ty Phân đạm và hóa chất Hà Bắc… cũng trình bày hiện trạng nhu cầu vận tải tại doanh nghiệp mình, qua đó, kiến nghị Bộ GTVT và các đơn vị vận tải liên quan có những chính sách phù hợp nhằm kết nối hiệu quả các phương thức vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định việc nâng cao năng lực, chất lượng vận tải, kết nối các lĩnh vực vận tải góp phần kiểm soát được tải trọng phương tiện, đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông bền vững, lâu dài, đảm bảo tái cơ cấu được các lĩnh vực vận tải, tạo được môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp vận tải, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, Ngành, thời gian qua công tác siết chặt tải trọng xe đã đạt được kết quả bước đầu, nhu cầu vận tải đang chuyển dần từ vận tải đường bộ sang các lĩnh vực khác. Bộ trưởng yêu cầu tất cả các doanh nghiệp vận tải phải coi đây là cơ hội để nâng cao năng lực, năng suất lao động, cải cách các thủ tục hành chính, chống tiêu cực nhằm giảm chi phí vận tải, điều tiết được giá cước, thu hút khách hàng.

Trong thời gian tới, Bộ GTVT tiếp tục kiên định thực hiện kiểm soát tải trọng xe, đảm bảo đưa giá cước về đúng vị trí theo giá thị trường, đảm bảo sự bình đẳng trong kinh doanh, người dân được hưởng dịch vụ tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. Bộ trưởng yêu cầu các Thứ trưởng cần làm việc với các Cục, đơn vị thuộc lĩnh vực vận tải mình phụ trách khắc phục tồn tại, đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao thị phần, năng lực vận tải của từng lĩnh vực. Yêu cầu Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo Vụ Vận tải, Viện Chiến lược Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tiếp tục đánh giá, rà soát lại thực trạng kết nối các phương thức vận tải hiện nay, đưa ra các giải pháp trước mắt, lâu dài nhằm giảm chi phí, điều tiết vận tải đồng thời xem xét điều tiết lại chi phí phù hợp, nghiên cứu đưa ra khung giá cước cũng như các thể chế, chính sách mới để thúc đẩy phát triển vận tải…

Bộ trưởng đề nghị các Cục, Vụ của Bộ căn cứ dự thảo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện cho tốt nhiệm vụ của mình, phấn đấu trong năm 2014 có sự đổi mới thực sự trong kinh doanh vận tải, đảm bảo kinh doanh vận tải lành mạnh, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông. Các chủ hàng cần chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải, các cơ quan của Bộ GTVT đảm bảo thông thương hàng hóa, thúc đẩy thị trường tiêu thụ hàng hóa.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị vận tải cần ưu tiên chuyên chở các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nguyên liệu sản xuất phục vụ nhu cầu của người dân; các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, giải pháp cũng như phản ánh những tồn tại, tiêu cực để Bộ GTVT tiếp tục hoàn thiện, có những chuyển biến tích cực, hiệu quả.

Nguồn: Website Bộ GTVT